Ekspeditionsfejl forsinker ny lov om arbejdsskadesikring

En ændring af loven om arbejdsskadesikring bliver forsinket og vil tidligst kunne behandles af politikerne i Inatsisartut på Efterårssamlingen i år.

- Udskydelsen skyldes, at lovforslaget ved en beklagelig ekspeditionsfejl kun blev lagt på den grønlandske høringsportal og ikke sendt til høringsparterne direkte. Selvstyret har efterfølgende bedt om en længere høringsfrist, og at forslaget udskydes til behandling på Landstingets efterårssamling 2024, oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i en orienteringsskrivelse til Folketingets Grønlandsudvalg.

Beskæftigelsesministeren har imødekommet Selvstyrets ønske, hvilket indebærer, at lovforslaget vil blive udsendt i en ny ekstern høring med sædvanlig frist, samt at lovforslaget forberedes og behandles på efterårssamlingen og derefter i Folketinget i foråret 2025.

- Arbejdstilsynet beklager fejlen og har taget den til efterretning i forhold til at undgå lignende tilfælde fremover, lyder det fra beskæftigelsesministeren, der forventer, at lovforslaget bliver sendt i høring senere i indeværende måned.

Powered by Labrador CMS