MOTOORI

Ingen app til grønlandsk kørekort

Digitaliseringsstyrelsen i Danmark lancerede i 2020 en kørekort-app, så man ikke behøver medbringe sit fysiske kørekort i bilen. Men appen kan ikke bruges, hvis man har grønlandsk kørekort, hvilket undrer medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit

Siden 2020 har danskerne ikke behøvet at have deres fysiske kørekort med i bilen, men har i stedet kunne benytte en kørekort-app. Det grønlandske kørekort kan dog ikke på samme måde omfattes af appen, oplyser digitaliseringsminister Marie Bjerre. Foto: Scanpix

Tilbage i 2020 lancerede den danske digitaliseringsstyrelsen en kørekort-app, som et frivilligt supplement til det fysiske kørekort. Dermed kunne danskerne lade kørekortet ligge i skuffen, derhjemme, så længe de kunne fremvise dokumentation i en app på mobilen.

 Men selvom det grønlandske kørekort er gyldigt i Danmark og sidestilles med det danske efter to kørelektioner, så kan borgere med et grønlandsk kørekort ikke registrere deres kørekort elektronisk. Det undrer medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit, Aaja Chemnitz, der har spurgt digitaliseringsminister Marie Bjerre (V), om hun vil lade det grønlandske kørekort omfatte af appen, således at alle borgere i Rigsfællesskabet har samme muligheder for fremvisning af dokumentation.

– Der er for nuværende ikke planer om at omfatte det grønlandske kørekort i kørekort-appen.

Det vil kræve en tilbundsgående analyse af de tekniske og juridiske forudsætninger samt krav

for at kunne gøre det muligt at tilkoble borgere med grønlandske kørekort til den eksisterende kørekort-app, der er et supplement til det danske kørekort. Da kørekort-appen teknisk er koblet op til det danske kørekortregister, er det uklart, hvilke systemændringer det vil kræve. Der vil juridisk være behov for at belyse, om det vil kræve lovgivningsmæssige ændringer at omfatte borgere med grønlandske kørekort i kørekort-appen, skriver Marie Bjerre, der har hentet oplysninger fra Digitaliseringsstyrelsen til svaret.

Ombytning af kørekort

Ministeren svarer dog videre, at borgere, der er indehavere af et grønlandsk kørekort, og som har bopæl i Danmark, kan ombytte det grønlandske kørekort til et dansk kørekort ved at tage en kontrollerende køreprøve i Danmark. – Herefter kan kørekortindehaveren også benytte kørekort-appen, såfremt vedkommende har grønlandsk eller dansk pas.

 Marie Bjerre tager til efterretning, at der udestår en række tekniske og juridiske afklaringer af krav og konsekvenser ved at lade borgere med grønlandsk kørekort omfatte af kørekort-appen, medmindre de benytter muligheden for at ombytte til et dansk kørekort.

– Når det er sagt, vil jeg gerne drøfte sagen nærmere med spørgeren, slutter Marie Bjerre.

Powered by Labrador CMS