Kuannersuit: ETM har opgjort erstatningskrav til 76 milliarder

Energy Transition Minerals (ETM) har nu indgivet sit krav ved voldgiftsretten i Danmark. Kravet lyder på 76 mia. kr. som konsekvens af afslaget på at udvinde sjældne jordarter og Uran ved Kuannersuit.

Mineprojektet ved Kuannersuit skulle efter planen ligge få kilometer fra Narsaq.

Det australske mineselskab Energy Transition Minerals (tidligere Greenland Minerals) har opgjort sit erstatningskrav over for Danmark og Grønland til op mod 76 milliarder kroner. Klageskriftet er nu indgivet ved voldgiftsretten i Danmark. Det er mere end 500 sider og op mod 1000 bilag følger med.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Kravet er delt i to. Selve erstatningskravet er foreløbigt opgjort til lige knap 50 milliarder kroner. Oven i det beløb kommer godt 26,5 milliarder i procesrenter.

Selskabet er utilfreds med at have fået afslag på et mineprojekt ved Kuannersuit, hvor de har ønsket at udvinde sjældne jordarter og Uran. Grundlaget for afslaget blev slået fast, da Inatsisaertut indførte et forbud mod uran i 2021.

Mener de skal undtages for loven

Selskabet mener dog fortsat, at det har ret til at få godkendt mineprojektet og nu har de indgivet en voldgiftsag med erstatningskrav efter i længere tid at have barslet med det.

Den centrale problemstilling, i voldgiftssagen, er selskabets juridiske ret til at få tildelt en udnyttelseslicens for projektet på Kuannersuit. De anmoder voldgiftsretten om at afgøre, om regeringerne i Grønland og Danmark har overtrådt denne ret eller andre rettigheder for selskabet i henhold til betingelserne i deres udforskningslicens og gældende lovgivning.

Erstatningskravet er en foreløbig opgørelse over den værdi, som selskabet mener, projektet har. Kravet er opgjort på baggrund af udsagn fra eksperter, skriver selskabet.

Selskabet mener selv, at der er tale om ekspropriation, og at den nye lov ikke bør gælde for udnyttelsestilladelsen.

Mener loven var rettet mod dem

Loven var "politisk motiveret og specifikt rettet mod GM (Greenland Minerals, red.)", skriver selskabet i en opsummering af klageskriftet.

Ifølge selskabet har Naalakkersuisut i april 2020 bekræftet skriftligt, at Energy Transition Minerals opfyldte kravene til at få tilladelsen. Her henviser de til at Departement for Råstoffer accepterede VVM ogog VVS-rapporterne som fyldestgørende. Det er dog ikke det sammee som at få en tilladelse, blot endnu et skridt i processen mod en afgørelse.

Det var hhelt tilbage i 2007 at ETM dengang Greenland Minerals fik deres efterforskningstilladelse og dermed tilladelse til at undersøge mulighederne for at starte minedrift i området.

Powered by Labrador CMS