Motoori 

Ny lovgivning for taxa-området på vej

Transportministeren er i gang med en regulering af hyrevognsområdet i Grønland på baggrund af et konkret forslag fra naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur. Det oplyser Transportminister i et svar til medlem af Folketinget

Foråret har været præget af stor usikkerhed indenfor taxabranchen som følge af den manglende lovgivning inden for området.

Foråret har været præget af stor usikkerhed indenfor taxabranchen. I april demonstrerede flere certificerede taxachauffører over den manglende lovgivning inden for området, der har betydet at alle og enhver med et kørekort og en bil har kunne agere taxachauffør.

Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur Hans Peter Poulsen har to gange her i foråret rettet henvendelse til den danske transportminister for at få udstedt en bekendtgørelse, så Naalakkersuisut kan regulere hyrevognsområdet. Det lykkedes nu endelig.

De autoriserede taxaselskaber har ellers indgivet flere anmeldelser om pirattaxaer til politiet. Men aktuelt er der ikke grundlag i lovgivningen for at retsforfølge personer, der kører taxa, selvom de ikke har en autorisation. Der er dog krav om, at man skal betale skat af alle indkomster, og det fik også skattestyrelsen på banen med en klar besked til alle, der kører taxa om, at ”Al indkomst er skattepligtigt” uanset om der er tale om virksomheder med eller uden licens.

Husk skatten

Skattestyrelsen har præciseret, at skattepligten gælder uanset, om indtægten stammer fra traditionelle taxaselskaber, delebilsordninger eller lignende tjenester, hvor personbefordring mod betaling finder sted.

 Samtidigt har Skattestyrelsen understreget, at hvis man har ansatte i sin virksomhed, skal man indeholde A-skat og betale denne også.

De autoriserede taxaselskaber har indgivet flere anmeldelser om pirattaxaer til politiet. Men aktuelt er der ikke grundlag i lovgivningen for at retsforfølge personer, der kører taxa, selvom de ikke har en autorisation.

 – Det er vigtigt for os at tydeliggøre reglerne på dette område for at sikre korrekt håndtering af skattepligtige indtægter, udtalte Kim N. Nielsen styrelseschef i Skattestyrelsen i en pressemeddelelse fra april, hvor han også pointerede, at hvis man undlader at indrette korrekt, så risikerer man at få en bøde eller en anden foranstaltning. Vi har spurgt i skattestyrelsen om opfordringen har fået flere til at indberette indtægter som følge af personbefordring mod betaling, men de laver ikke sådanne opgørelser.

 Lange svartider

Departementet for Boliger og Infrastruktur har to gange her i foråret rettet henvendelse til det danske transportministerium, der har taktstokken i forhold til at udstede regler, der giver mulighed for at regulere taxaområdet i Grønland. Derudover har medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit, Aaja Chemnitz, den 22. april stillet spørgsmål til transportminister Thomas Danielsen (V) og opfordret ham til at sikre tilvejebringelse af den nødvendige regulering på området.

Den danske transportminister Thomas Danielsen oplyser i et svar fra den 13. juni til medlem af Folketinget for IA, Aaja Chemnitz, at ministeriet er i gang med at regulere området og at der er dialog med departementet for boliger og infrastruktur.

Regulering af området i gang Sermitsiaq har rykket flere gange for svar fra Transportministeriet, ligesom vi har stillet spørgsmål til naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Hans Peter Poulsen, hvilket han dog ikke har svaret på. For nylig kom der dog endelig svar fra transportminister Thomas Danielsen (V) til Aaja Chemnitz i Folketinget. Heri lød det, at Transportministeriet den 26. april havde fremsendt et brev til Hans Peter Poulsen, hvori det stod, at ”ministeren har fuld forståelse for den hastende karakter, og at jeg udsteder selvfølgelig gerne en bekendtgørelse til at regulere hyrevognsområdet.” Men at det ikke på daværende tidspunkt var muligt direkte at udlede, hvilken regulering, der ønskedes fra grønlandsk side.

Efterfølgende har departementet for boliger og infrastruktur så fremsendt politibekendtgørelser, og det har ifølge transportministeren betydet, at ministeriet nu har igangsat arbejdet med at regulere området.

Powered by Labrador CMS