Stort ressourcespild i stenbiderfiskeriet

I år var der kun én fiskefabrik som modtog stenbiderkroppe i forbindelse med stenbiderfiskeret, hvilket igen har resulteret i at tonsvis af stenbiderkroppe bliver smidt i havet. Der skal derfor gøres en langt større indsats for at udnytte de levende ressourcer, mener hundefoderproducent.

I år er der blevet tildelt en kvote på lidt over 1.495 tons stenbiderrogn, og selvom indhandling af stenbiderrogn er forløbet godt, bliver langt størstedelen af kroppene smidt ud og bliver dermed ikke udnyttet. Halibut Greenlands fiskefabrik i Ilulissat, indhandler i år stenbiderkroppe.

Der blevet tildelt en kvote på lidt over 1.495 tons stenbiderrogn til seks forvaltningsområder i år, og indhandlingen af de eftertragtede stenbiderrogn er stoppet i de fleste forvaltningsområder på nuværende tidspunkt.

Selv om der er flere fiskefabrikker langs kysten, der indhandler stenbiderrogn, var der i år kun én fiskefabrik, der modtog både stenbiderrogn- og kroppe. Dette er årsag til, at der igen i år, ligesom de forrige år, er blevet smidt tonsvis af stenbiderkroppe ud i havet og dermed ikke blev udnyttet i fiskeproduktionen.

ABONNENTER

Denne artikel er fra en af Mediehusets aviser. 

Fremover vil historier som denne kræve abonnement.

God læselyst, og god fornøjelse.

Det er uacceptabelt og i modstrid med målsætningen om at udnytte ressourcerne bedst muligt, og der bør gøres en indsats for at udnytte denne ressource bedst muligt i samarbejde med de aktører, der er involveret i fiskeriet, mener Ulloriaq Kreutzmann, der ejer hundefoderprodecenten Milak Productions.

Stort ressourcespild

I 2015 blev stenbiderfiskeriet MSC-certificeret som bæredygtigt, og selvom Naalakkersuisut slår til lyd for vigtigheden i at udnytte de levende ressourcer bedst muligt, så bliver tonsvis af stenbiderkroppe hvert år smidt ud i forbindelse med indhandling af stenbiderrogn. Royal Greenland, der driver og ejer de fleste fiskefabrikker, modtog i år stenbiderrogn i koncernens 13 fabrikker langs kysten.

Selvom der ligeledes var indhandling af stenbiderrogn både hos Polar Seafood A/S og Arctic Prime Fisheries ApS, modtog disse heller ikke stenbiderkroppe.

Det var i år kun Halibut Greenland´s fiskefabrik i Ilulissat, som i andet år modtog stenbiderkoppe i forbindelse med indhandling af stenbiderrogn. 

Der er en forklaring

Selvom Royal Greenland oplyser, at selskabet har et stærkt fokus på bæredygtighed indenfor fiskeriet og fiskeproduktionen, modtog 13 af anlæggene ikke stenbiderkroppe i forbindelse med indhandling af stenbiderrogn i år. Men der er en god forklaring på det, siger Sten Sørensen, der er driftschef for torsk og hellefisk.

Tidligere var der indhandling af stenbiderkroppe med en indhandlingspris på omkring tre kroner per kilo hos Royal Greenland, men én af forklaringerne til, at dette ikke er blevet en succes kan ifølge Sten Sørensen blandt andet være, at prisen var for lav til, at fiskerne synes at det var interessant.

- Vi har for år tilbage gjort en stor indsats for at få dette produkt ind i vores sortiment, men forskellige udfordringer gjorde at det ikke var rentabelt.

- Men det var også lave priser på færdigvarerne som gjorde forretningen urentabel, når både fiskerne og vi skulle have en indtjening på det.

- Udfordringen med sådan et produkt er jo at det skal hænge sammen økonomisk, så hver gang vi hæver prisen til fiskerne med en krone, så skal kunden betale en tilsvarene højere pris, siger Sten Sørensen.

Sten Sørensen understreger, at de naturligvis altid er på udkig efter nye eller gamle muligheder, og at hvis nogen har interesse for produktet skal de være mere end velkomne til at tage kontakt til Royal Greenland, siger han.

Sælges til Kina

Efter Halibut Greenland ApS fik en MSC-certificering sidste år, begyndte selskabets fiskefabrik i Ilulissat at modtage stenbiderkroppe i forbindelse med indhandling af stenbiderkroppe, og dette er blevet en succes for alle parter, siger direktør Erik Sivertsen.

- Vi stræber efter at opnå fuld udnyttelse af de levende ressourcer, hvorfor vi har begyndt at modtage stenbiderkroppe, som vi sælger til Kina, hvor skindet bliver produceret som chips.

- Kiloprisen ved indhandingen er 2,50 kroner. Prisen er ganske vist lav, men det vigtigste for os er, at alle ressuorcerne bliver udnyttet og at fiskerne får flest mulig økonomisk udbytte af deres fangster, siger han.

Halibut Greenlands fiskefabrik i Kitsissuarsuit har også modtaget stenbiderrogn i løbet af foråret.

Ressourceudnyttelse

Ulloriaq Kreutzmann, der ejer hundefoderproducenten Milak Production i Narsaq, der blandt andet bruger rester fra fisk til at fremstille hundefoder, siger, at stenbidere er velegnede foder til hunde, og at der skal gøres en indsats for at udnytte stenbiderkroppe bedst muligt i samarbejde med fiskerisktørerne.

- Udsmidning af stenbiderkroppe er hverken i overensstemmelse med udnyttelsesprincippet eller er acceptabelt. Milak Productions er en nystartet virksomhed, og jeg kan ikke finansiere en frysecontainer til stenbiderrogn, før jeg har sikret mig til fremtiden.

- Royal Greenland er et Selvtyreejet selskab og har et samfundsansvar, så det er vigtigt, at selskabet kan være med til at bane vejen for, at fiskerester og stenbiderkroppe kan udnyttes bedst muligt, siger Ulloriaq Kreutzmann.

Halibut Greenland og Polar Seafood sender gratis fiskerester til Milak Productions i Narsaq, mens Royal Greenland ikke gør.

Powered by Labrador CMS