Ændrer lov på grund af klimaforandringer

Naalakkersuisut har sendt et lovforslag i høring, som giver mulighed for genetableringsstøtte til personer, som med kort varsel mister hele eller meget væsentlige dele af sin indtægt på grund af forhold, der er forårsaget af klimaforandringerne.

Sæl
Det skal være nemmere at give støtte til erhvervsfangere, der mister indkomst som følge af klimaforandringer.

Naalakkersuisut vil ændre i lov om såkaldt genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug.

Lovændringen hæver muligheden fra støtte fra 25.000 kr. til 50.000 kr.

Naalakkersuisut har dog fortsat mulighed for i særlige tilfælde at udbetale et større beløb end 50.000 kr., står der i forslaget.

Derudover bliver det muligt at give økonomisk støtte til fangere, fiskere eller landbrugere, som med kort varsel mister hele eller meget væsentlige dele af sin indtægt på grund af forhold, der er forårsaget af klimaforandringerne.

Erstatter overgangsordning

- Med de øgede klimaudfordringer ses et behov for at ændre genetableringsstøtteloven for at lette adgangen til økonomisk hjælp til de i loven omfattede personer, skriver Naalakkersuisut om forslaget og fortsætter:

- Med forslaget vil loven også rumme de tilfælde, hvor klimatisk betingede vanskeligheder eller katastrofelignende situationer påvirker de erhvervsdrivendes mulighed for at oppebære et acceptabelt indtægtsniveau.

Lovændringen vil erstatte en tekstanmærkning i finansloven, som har været en overgangsordning indtil en ny lov er plads.

I december sidste år kunne Sermitsiaq berette om, hvordan fangere i Savissivik blev ramt hårdt, fordi der ikke var nogen vinteris, så de kunne ikke komme afsted med deres hundeslæder ud på sælfangst.

Powered by Labrador CMS