Beredskab misser resultatkrav

Flere mål for SAR-beredskabet er ikke opfyldt, og det skyldes hovedsageligt problemer med gammelt materiel.

En af målsætningerne til beredskabet er tilstedeværelse af inspektionsfartøjer i samlet 882 døgn på et år fordelt på to til tre fartøjer. Det krav er ikke blevet opfyldt i 2023, konkluderer den årlige 'Redegørelse for Sø- og flyveredningstjenesten i Grønland'.

Hvert år evalueres SAR-beredskabet i Grønland ud fra nogle mål, som er fastsat af Redningsrådet i Danmark.

Overordnet finder Redningsrådet, at "sø- og flyveredningstjenestens indsats for året 2023 er delvist tilfredsstillende."

Der er dog flere områder, hvor det kniber gevaldigt med at leve op til målsætningerne.

Det lykkedes således ikke at leve op til de fastsatte mål i forhold til "opretholdelse af et tilstrækkeligt nationalt SAR-beredskab, der effektivt og afpasset kan reagere på samtlige modtagne nødopkald, herunder indsætte passende og relevante enheder".

- Ikke opfyldt

I tabellen nedenfor ses kravene oplistet og kun et enkelt er "delvist opfyldt." Resten er ikke opfyldt.

Redningsrådet konkluderer, at problemerne med at opfylde målene skyldes udfordringer med gammelt materiel:

- Der ses en høj grad af aldersrelaterede materieludfordringer for kapaciteterne, der indgår i redningstjenesten i Grønland, hvilket medfører udfald fra beredskabet, står der i den årlige 'Redegørelse for Sø- og flyveredningstjenesten i Grønland'.

Med hensyn til antal redninger, så har beredskabet reddet hele 122 mennesker i nød i løbet 2023, som det fremgår af nedenstående tabel.

Over de senste fem år har Sø- og Flyveredningstjenesten haft en gennemsnitlig redningsprocent på 93,9 procent, hvilket er marginalt under kravet på 94 %. Det tilskrives hovedsagligt en markant lav redningsprocent i 2020, som trækker gennemsnittet ned, står der i evalueringen.

Mål for reaktionstider og uddannelse er opfyldt

Redningsrådet har også stillet mål op for reaktionstider og uddannelse.

Begge disse mål er blevet opfyldt i 2023. 

Et af målene for reaktionstid er eksempelvis, at den gennemsnitlige reaktionstid for videreformidling af nødopkald fra Aasiaat Radio til Grønlands Politi og/eller JRCC Grønland skal være mindre end 8 minutter. Det er et af mange mål for reaktionstiderne, som det er lykkedes at opfylde. Alle målene kan læses i rapporten på Folketingets hjemmeside.

Powered by Labrador CMS