HANDICAPFORSORG

Dyb uenighed om kommende handicaplov

Naalakkersuisoq for børn og unge, Aqqaluaq Biilmann Egede (IA) tager til genmæle overfor bekymring og kritik fra handicaptalsmanden og handicaporganisationen, som mener, at lovudkastet vil skabe flere forringelser end forbedringer. - Det er ærgerligt, at et omfattende lovforslag med flere rettigheder til personer med handicap bliver mødt med påstande, faktuelle fejl og en negativ tilgang, siger Aqqaluaq Billmann Egede (IA).

Billedet af handicaptalspersonen, Anja Hynne Nielsen og Naalakkersuisoq for børn og unge, Aqqaluaq Biilmann Egede, er ny og taget i dag under Tilioqs konference i kulturhuset Taseralik om universel design. Parterne, som er dybt uenige om den kommende handicaplov har mulighed for at finde hinanden forud for afleveringen af lovforslaget til Inatsisartut.

Handicaptalspersonen og de handicappedes organisation har rettet en skarp kritik af det nye lovforslag til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap. 

Naalakkersuisoq for børn og unge svarer igen med en genmæle, hvori han påpeger at der er faktuelt forkerte kritikpunkter som Tilioq og NIIK har fremført.

- Det er ærgerligt, at et omfattende lovforslag med flere rettigheder til personer med handicap bliver mødt med påstande, faktuelle fejl og en negativ tilgang. 

- Vi skal være ambitiøse, når vi laver lovgivning, så vi sikrer de bedst mulige rammer for vores borgere med handicap, udtaler Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Aqqaluaq Biilmann Egede (IA) i en pressemeddelelse, som han kalder berigtigelse til en artikel med reaktioner fra Tilioq og NIIK (handicappedes organisation).

Biilmann Egede påpeger flere punkter, som han mener er faktuelt forkerte i organisationernes kritik:

- Påstanden om lovhjemmel til at tvangsflytte personer med handicap væk fra deres familier og nærmiljø, er faktuelt forkert.

- Påstanden om forringelser ved ikke at medtage ”Borgerrettet Personlig Assistance (PBA), Tidlig indsats og øget mulighed for habilitering og rehabilitering i form af eksempelvis hjemmetræning eller lignende relationelle løsninger, samt muligheder for brobygning til arbejdsmarkedet”, er faktuelt forkert.

- Påstanden om, at ”…Selvstyret og kommunerne så vidt muligt skal slippe for at behandle landets handicappede efter de handicappedes behov, men nærmest på samlebånd…”, er faktuelt forkert og anstødelig.

Aqqaluaq Biilmann Egede påpeger, at det faktuelt korrekte er, at forslaget til ny Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap blandt andet har nye bestemmelser om tidlig indsats og har flere bestemmelser om habilitering og rehabilitering, som ikke udelukker mulighed for hjemmetræning.

Flere rettigheder men også manglende faglige ressourcer

Naalakkersuisut påpeger, at nye rettigheder blandt andet omfatter: Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, Efterværn, Ret til 1 årlig besøgsrejse til hjemstedet for alle voksne med handicap, som er i botilbud uden for hjemstedet, mv. 

Alle nye rettigheder er væsentlige forbedringer for borgere med handicap, siger naalakkersuisoq Aqqaluaq Biilmann Egede (IA):

- Vi skal fortsat forbedre vilkårene for personer med handicap – gennem lovgivning og praksis. Vi har mange udfordringer, som primært vedrører mangel på faglige ressourcer. Vi har brug for flere fagpersoner på handicapområdet og kompetenceløft af ansatte på handicapområdet.

- Vores politiske ambition er at understøtte en udvikling i vort samfund, hvor børn, unge og voksne med handicap har samme muligheder for at udnytte deres potentiale og samme ansvar for eget liv som alle andre samfundsborgere,” udtaler Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Aqqaluaq Biilmann Egede (IA).

Sidder sammen til en Tilioq-konference

De dybt uenige parter, Tilioq på den ene side og medlemmet af Naalakkersuisut på den anden side sidder p.t. sammen i kulturhuset Taseralik i Sisimiut.

Tilioq er i dagene 6. og 7. juni 2024 i gang med en konference med et tema om universel design.

Medlemmet af Naalakkersuisut for børn og unge, Aqqaluaq Biilmann Egede, deltager i konferencen og nok derfor er det endnu ikke lykkedes for Sermitsiaq at komme i kontakt med ham.

Måske de stridende parter får tid til at sætte sig sammen for at finde en løsning på deres uenighed forud for lovforslagets aflevering til behandling hos Inatsisartut. 

Powered by Labrador CMS