Flertal vil tillade brugen af agenter i Grønland

For at sikre politiet en mere effektiv efterforskningsindsats støtter et flertal i Lovudvalget under Inatsisartut, at politiet kan anvende agenter.

Et politisk flertal vil sikre, at Grønlands Politi får mulighed for at benytte agenter, der kan infiltrere kriminelle miljøer.

Den grønlandske retsplejelov skal justeres, så den kommer til at indeholde bestemmelser, svarende til den danske, som inkluderer adgangen til at benytte agenter, der kan infiltrere og være med til at afsløre kriminalitet.

Det fremgår af en betænkning fra Lovudvalget, der støtter op om et beslutningsforslag, fremsat af Naalakkersuisut, og som får flertalsstøtte af IA og Siumut. Forslaget skal andenbehandles i Inatsisartutsalen i dag.

Lovgrundlag justeret flere gange

Grundlaget for agentvirksomhed i Danmark blev etableret tilbage i 1986, og siden justeret flere gange. 

Oprindeligt skulle agenter kunne anvendes ved efterforskning af lovovertrædelser, som efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover. Det var et krav, at agentvirksomhed kræver en forudgående domstolsgodkendelse.

I 2003 blev en række krav og betingelser lempet, så politiagenter også kan anvendes ved efterforskning af tyveri af særlig grov beskaffenhed. Samtidig fik politiet også mulighed for at anvende civile personer som agenter.

I 2020 blev loven udvidet, hvor politiagenter også kunne anvendes ved efterforskning af overtrædelser af lovgivningen om euforiserende stoffer og våben og eksplosivstoffer samt bestemmelser om børnepornografi, hæleri, bedrageri, databedrageri, afpresning og hvidvask, når de pågældende lovovertrædelser begås ved brug af internettet.

Lovudvalget var i marts på besøg i Justitsministeriet, hvor man blev orienteret om rammerne for agentvirksomhed.

Lovudvalg: Vigtigt element

- Udvalget ønsker at bemærke, at det i praksis kan vise sig særligt vanskeligt at sikre agenters anonymitet i Grønland på grund af de fleste bosteders beskedne størrelse, og de kriminelle miljøers lukkede karakter. Udvalget finder dog, at det er vigtigt at give politiet mulighed for at anvende agenter som led i efterforskningen, da det kan være et nyttigt element i indsatsen mod kriminalitet, skriver Lovudvalget i sin betænkning.

Naalakkersuisut har i sit svarnotat kvitteret for betænkningen og skriver:

- Inatsisartuts beslutning vil blive meddelt Justitsministeriet snarest, således at forslaget kan blive behandlet i Folketinget.

Powered by Labrador CMS