BUREAU FOR INATSISARTUT

Formand Mimi Karlsen vil iværksætte undersøgelse

Sermitsiaqs netavis har forholdt formanden for Inatsisartut, Mimi Karlsen (IA), den meget omfattende kritik mod ledelsen af Bureau for Inatsisartut. Karlsen lover undersøgelse af de nuværende forhold, men er mere tilbageholdende med forhold før hendes tid.

Der er et meget stort arbejdspres hos både de folkevalgte og de ansatte i bureauet for Inatsisartut der skal betjene de folkevalgte i og udenfor samlingerne. Derfor vil Mimi Karlsen arbejde for at ændre Inatsisartuts forretningsorden. Men nu viser det sig at det ikke blot er arbejdspresset der skal kikkes på men også måden der arbejdes på i landets fornemste arbejdsplads.

Formand for Inatsisartut, Mimi Karlsen (IA) er mildest talt chokeret, da Sermitsiaqs netavis præsenterer hende for de meget alvorlige kritikpunkter, som tidligere ansatte har fortalt om, og som de har oplevet under deres årelange arbejde på bureauet, og som direkte er årsag til, at mange års anciennitet er blevet tabt.

De tidligere ansatte har fortalt om meget dårligt arbejdsmiljø og om en ledelse, der udøver chikane, forfølgelse, bagtaleri og mange andre ubehagelige situationer. De tidligere ansatte har samtidig fortalt, at der altid har været fint samarbejde med de folkevalgte.

Politikere udøver chikane på ansatte

Formanden for Inatsisartut, Mimi Karlsen, kommer med en næsten lige så chokerende og uventet nyhed om, at parlamentarikere nu er begyndt at behandle især udvalgssekretærer uforsvarligt:

- Forholdene om hvordan de ansattes forhold er, når frem til Inatsisartuts formandskab, og selvfølgelig skal vi arbejde med forholdene. Eksempelvis har medarbejdere på det seneste meddelt os, at de i forbindelse med deres udførelse af arbejde som udvalgssekretærer har oplevet uhensigtsmæssige og ubehagelige oplevelser fra politikernes side og endda blevet hængt ud igennem pressen og på de sociale medier, uden at de har mulighed for genmæle, og det skal der gøres noget ved, siger Mimi Karlsen til Sermitsiaqs netavis.

Hun henviser til, at Inatsisartuts formandskab har til opgave at værne om de folkevalgtes vilkår, men også om de ansattes vilkår. Mimi Karlsen opfordrer samtidig medlemmerne af parlamentet til, at hvis de har noget at klage over i forhold til de ansattes arbejde, så bør de bruge de rigtige kanaler. Altså til formandskabet og ikke igennem medier og sociale medier.

Mangler dokumentationer

Med hensyn til de mange medarbejdere, der ifølge eget udsagn har været udsat for enormt pres og umenneskelig behandling, spurgte vi formanden for Inatsisartut om, hvordan hun og formandskabet kan værne om de nuværende medarbejdere, når de tidligere medarbejderes nødråb er blevet ignoreret:

- Jeg har ikke kendskab til, hvad der er sket før min tid som formand, så før jeg konkret kan udtale mig om, hvad der er sket før min tid, har jeg behov for dokumentation, svarer Mimi Karlsen og fortsætter:

- Vi har mange forskelligartede medarbejdere, lige fra højt uddannede til køkkenmedhjælpere, vi har derfor et samarbejdsudvalg, og medarbejdere der føler sig uretfærdigt behandlet kan klage igennem udvalget, der er ligeledes tillidsrepræsentanter, sikkerhedsudvalg og selvfølgelig respektive fagorganisationer.

Mimi Karlsen undrer sig over de tidligere medarbejderes meget kritiske fortællinger, og hvorfor deres fagforbund eksempelvis ikke har reageret på forholdene:

- Fagforbundene blander sig jo i situationer, når der er konflikter arbejdsgivere og arbejdstagere imellem. Hvor er de henne i denne sag, spørger hun.

De nuværende arbejdsforhold skal prioriteres

- De tidligere medarbejdere fortæller, at deres fagforbund forgæves har forsøgt at iværksætte et samarbejde for at deres medlemmer kan få bedre arbejdsforhold. Ligesom de fortæller, at medarbejderne ellers har forsøgt at få Arbejdstilsynet til at kontrollere arbejdspladsen, men også dette var forgæves. Som konsekvens har de til sidst givet op og sagt deres stilling op. Er du villig til at få iværsat undersøgelse om forholdene på arbejdspladsen?

- Ja, men hvor mange år skal jeg tilbage i en undersøgelse om, hvad der er sket før min tid? Lige nu er det vigtigste for mig, at arbejdsforholdene på nuværende tidspunkt kræver min opmærksomhed. De forhold, som bliver beskrevet, er fra før min tid som formand, så hvis der skal en undersøgelse til om hvad der er sket før min tid, må ligge et andet sted. 

- Jeg kan ikke komme ind på, hvad der igennem årene er sket, for jeg må have dokumentation. Så det er meget svært for mig at forholde mig til fortiden, men ingen skal være i tvivl om, at jeg vil rette op på forholdene i nutiden, og der skal være gode arbejdsvilkår for de ansatte og parlamentet.

- Har du vilje til at gennemgå arbejdspladsvurderingerne (APV) igennem tiderne på denne arbejdsplads? 

 Som sagt er mit fokus lige nu på de nuværende udfordringer. Vi har fået henvendelser fra medarbejdere om arbejdsforholdene, og dem skal vi selvfølgelig reagere på, ligesom alle andre arbejdspladser skal reagere, hvis der er forhold der skal rettes op på. Såfremt der skulle komme en anmodning om at få set på tidligere arbejdspladsvurderinger, ja, selvfølgelig vil vi kikke på det.

- Vil der komme konsekvenser som følge af de forhold, som er blevet påpeget?

 -  Lad os se. Lad os undersøge forholdene, men som sagt vil jeg først og fremmest fokusere på de nuværende forhold og det er der, hvor jeg kan handle umiddelbart. Vi skal have sikret gode arbejdsforhold for Inatsisartut og de ansatte på bureauet.

- Hvis du finder ud af, at der vitterligt er sket medarbejderflugt som konsekvens af upassende og meget belastende arbejdsforhold, er du parat til at give de berørte en undskyldning?

 -  Det kan jeg ikke svare på på nuværende tidspunkt. Husk på, at jeg er blevet formand for Inatsisartut i september (2023,red.). Lad os se, om jeg fra jeg begyndte på mit embede skulle have overset noget.

- Der bliver også henvist til, at ancienniteten er  blevet ødelagt, og at mange ellers stabile medarbejdere igennem mange år har valgt at sige deres stillinger op som konsekvens af de dårlige arbejdsforhold, og at mange unge uden særlig erhvervserfaring nu forsøger at løfte dette vigtige arbejde. Er du villig til at se på, hvad der bør rettes op på ikke kun for nu, men også på baggrund af hvad der er sket på arbejdspladsen før din tid. Dette for at sikre optimal betjening af de folkevalgte i parlamentet?

- Altså hvis det bliver nødvendigt, altså at se på, hvad der er sket før min tid, og såfremt det ønskes, at der sker en undersøgelse, så bør der være nogen med kendskab til de omtalte forhold. Men det skal også huskes, at der har været formænd for Inatsisartut før mig. Jeg ved ikke, hvordan de har løst deres opgaver, men vi har selvfølgelig regler i formandskabet, som vi skal følge.

- Hvis det viser sig, at arbejdsgivere har udøvet  ekstrem dårlige arbejdsbetingelser -  igen - får det konsekvenser?

- Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt svare på, om det vil få konsekvenser. Som allerede nævnt har jeg ikke hørt om de forhold, der bliver beskrevet. Der er ikke blevet iværksat en undersøgelse. Jeg har ikke kendskab til forholdene fra før min tid, derfor kan jeg ikke på nuværende tidspunkt forholde mig til, hvorvidt der skal være konsekvenser, siger formand for Inatsisartut, Mimi Karlsen.

Powered by Labrador CMS