Grønlandsk-kundskaber skal kunne give fortrinsret

En antidiskriminationslov er godt på vej igennem Inatsisartut. Udvalgets eneste krav om ændring har været, at grønlandsk-kundskaber for skal kunne give fortrinsret til en stilling uden at det vil blive betragtet som diskrimination.

Naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen (IA) har imødekommet Lovudvalgets krav om, at der skal kunne stilles krav om grønlandsk-kundskaber, uden at det strider mod den nye lov.

I denne uge ventes en antidiskriminationslov vedtaget i Inatsisartut. Loven indfører et forbud mod at diskriminere på baggrund af eksempelvis race, graviditet og seksuel orientering og nedsætter og et Ligebehandlingsnævn.

- Det kommer bag på mange, at personer med handicap i dag ikke er dækket af et forbud mod diskrimination. Det samme gælder for LGBT+ personer. Det har Naalakkersuisut ment, at vi kunne gøre bedre, lød det blandt andet fra naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen (IA) under andenbehandlingen af forslaget.

Forslaget blev fremsat på efterårssamlingen 2023, hvorefter Lovudvalget har gransket forslaget, og udvalget kræver en enkelt specifik ændring.

Nemlig at den nye lov ikke må være til hinder for 'fastsættelse af krav om anvendelse af grønlandsk i ansættelsesforhold.'

Kan kræve grønlandsk-kundskaber

På den baggrund har Naalakkersuisut fremsat et ændringsforslag, som skal opfylde udvalgets betingelse:

- Med ændringsforslaget kan der stilles krav om, at ansatte skal kunne anvende grønlandsk i deres ansættelsesforhold, uden at dette vil indebære brud på forbuddet mod diskrimination.

- I det omfang det objektivt er nødvendigt for varetagelse af en stilling, og det i øvrigt er begrundet i et nødvendigt og legitimt formål, vil der også kunne stilles krav om anvendelse af andre sprog i forbindelse med et ansættelsesforhold. Det skal således være sagligt begrundet og relevant for at bestride den pågældende stilling, skriver Naalakkersuisut i bemærkningerne til ændringsforslaget.

Antidiskriminationsloven skal tredjebehandles tirsdag.

Powered by Labrador CMS