Ildsjæl hædres med PiSiu-prisen 2024

Emil Krogh vinder PiSiu-prisen 2024, for sit frivillige engagement, gennem bl.a. klatring og mountain bike, hvor han skaber fritidsaktiviteter for børn og unge i Nanortalik.

Til venstre er det Brugseni-uddeleler i Nanortalik, Ulrik Fjord Schulz, formand for Pisiu, Julie Lynge, og prismodtager, Emil Krogh.

PiSiu-prisen uddeles for anden gang til en person, der har gjort en mærkbar forskel i kriminalitetsforebyggelse. PiSiu og Kalaallit Nunaanni Brugseni ønsker med prisen at hylde ildsjæle, projekter og initiativer, der dagligt bidrager til at forebygge kriminalitet i Grønland.

- Dette års vinder er Emil Krogh, der med sit frivillige engagement i Nanortalik fungerer som en rollemodel for byens børn og unge. Han er ikke bare med til at skabe et frirum for de unge, han er også én, der er i stand til at lytte, når livet presser sig på.

Med prisen følger 20.000 kroner.

"Emiiiiil"

PiSiu og Kalaallit Nunaanni Brugseni oplyser, at Emil vinder prisen, fordi han er en ildsjæl ud over det sædvanlige. Han er en rollemodel – ikke bare for byens børn og unge, men også for andre voksne, der går og drømmer om at gøre en forskel på det kriminalitetsforbyggende områder, skriver de.

- Emil er en aktiv del af idrætslivet i Nanortalik og har været medvirkende til at puste liv i klatreklubben, og børn høres ofte råbe ”Emiiil”, når han cykler rundt i byen.

- Udover at bidrage med meningsfulde fritidsaktiviteter for byens børn og unge, er han også i stand til at lytte, når livet presser på, og han tager sig tiden til at spørge ind til de  unges liv og udfordringer, siger PiSius rådsformand Julie Lynge.

Håber pengene vil gavne

Formålet med PiSiu-prisen er at hylde og støtte projekter i Grønland, som yder en ekstraordinær indsats inden for kriminaltetforebyggelse. 

- Vi håber, at de 20.000 kroner vil gavne og styrke de initiativer, som Emil allerede har igangsat, og at de samtidig giver mulighed for at nå nye mål med sit projekt, siger PiSius rådsformand Julie Lynge.

Prisuddelingen blev afholdt i hallen i Nanortalik, hvor byens borgere var inviteret med til fejringen af Emil Krogh og hylde hans lokale arbejde. Ved prisoverrækkelsen deltog blandt andet PiSius rådsformand Julie Lynge, direktør for Brugseni Susanne Christensen, marketings- og kommunikationschef for Brugseni Benny Reffeldt Otte og politidirektør Bjørn Bay.

Powered by Labrador CMS