KNR-Bestyrelse: - Vi tager disse bekymringer meget alvorligt

Fungerende formand for bestyrelsen i KNR reagerer på Medieforbundet i Grønlands bekymring. Medieforbundet i Grønland har sendt et brev til KNR's bestyrelse og udtrykt alvorlig bekymring over de 19 ubesatte stillinger, der i øjeblikket er opslået på KNR's hjemmeside. Fungerende formand tager bekymringen meget alvorligt, oplyser han.

Miki Jensen er fungerende formand for bestyrelsen i KNR.

Bestyrelsen i KNR bekræfter overfor Sermitsiaq netavis, at de har modtaget Medieforbundet i Grønlands bekymringsskrivelse vedrørende KNR og oplyser, at de tager disse bekymringer meget alvorligt.

-  Vi ønsker dog ikke at diskutere interne henvendelser i medierne, men vi kan forsikre, at bestyrelsen er meget bevidst om situationen og aktivt arbejder på at håndtere den, skriver Miki Jensen, der er fungerende formand for bestyrelsen i KNR og fortsætter:

- Bestyrelsen er bevidst om, at der ikke findes en hurtig løsning på de udfordringer, som KNR står overfor. Det er tydeligt for enhver, at der er et stort pres på medarbejdere, ledelsen og bestyrelsen, og i sådanne situationer er det vigtigt at holde hovedet koldt, undgå forhastede beslutninger og stå sammen i ønsket om en positiv udvikling.

Proces iværksat

Miki Jensen oplyser også, at KNR's ledelse vedrørende de ubesatte stillinger har iværksat en proces for at forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene i alle afdelinger, baseret på resultaterne fra en medarbejdertilfredshedsundersøgelse fra efteråret 2023.

- Processen vil tage tid, men det er et skridt i den rigtige retning, og det er en proces, der løbende bliver evalueret i KNRs ledelse. Bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne har i løbet af vinteren og efteråret arbejdet på en fireårig strategi for virksomheden.

 - Denne strategi skal være med til at sikre, at KNR er en attraktiv arbejdsplads. Vores mål er at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere trives og kan yde deres bedste, og en strategi som skal være med til at vende den negative udvikling til en positiv udvikling, slutter Miki Jensen, der er fungerende formand for bestyrelsen i KNR.

Miki Jensen oplyser, at der er gennemført undersøgelser og flere initiativer for at forbedre trivsel og arbejdsmiljø. Udfordringerne handles der på gennem handlingsplaner og er også en vigtig del af den kommende strategi.

- Bestyrelsen er ikke involveret i den daglige drift eller daglige ledelse. Men ligesom andre bestyrelser bliver vi løbende orienteret om de tiltag og udviklinger, der finder sted i forhold til den generelle drift.

Powered by Labrador CMS