Lovforslag: Flere forbud mod nikotin

Naalakkersuisut vil begrænse antallet af nikotinafhængige borgere og har derfor sendt et nyt lovforslag i høring, der indeholder en række forbud, der fokuserer på, at børn og unge ikke skal begynde at ryge.

Befolkningens sundhed skal fremmes via tiltag med forebyggende foranstaltninger, der har til formål at mindske forbruget af nikotin og tobak, lyder det i bemærkningerne til et nyt lovforslag fra Naalakkersuisoq for Sundhed Agathe Fontain.

Der er lagt op til seks nye tiltag, som uddybes herunder:

Forbud mod E-cigaretter

E-cigaretter bliver forbudt, da der er flere sundhedsskadelige elementer forbundet med e-cigaretten. Den blev første gang introduceret på verdensmarkedet i år 2003. Den blev oprindeligt introduceret som værende et rygestoptilbud. Produktet appellerer til børn og unge og derfor er e-cigaretten i dette forslag forbudt.

Forbud mod snus, skråtobak og tyggetobak

Snus indeholder, ligesom øvrig tobak, kræftfremkaldende stoffer og det afhængighedsskabende stof nikotin. Snus bliver ofte omtalt som et mindre skadeligt alternativ til rygning, da brugen af snus ikke skader luftvejene og lungerne, ligesom konventionel tobaksrygning gør. Da der ikke er røg forbundet med brug af snus, påvirker det heller ikke omgivelserne omkring snusbrugeren. Men der er stadig en generel sundhedsrisiko ved at anvende snus. Snusbrug kan være medvirkende årsag til hjertekar-sygdomme og type 2-diabetes og kan øge risikoen for kræft i blandt andet bugspytkirtlen, mundhulen og spiserøret. Da snus anvendes i munden, kan det desuden give alvorlige skader på mundens slimhinder, tandkød og tænder.

Forbud mod tilsætningsstoffer i form af aroma og farvende egenskaber 

Forbud mod tilsætning af aroma, herunder mentol, er begrundet i et mål om at undgå at børn og unge starter med at bruge tobaks- eller nikotinprodukter. Mentol er et af de mest brugte og genkendelige smagstilsætningsstoffer i tobak. Mentol har en lokalbedøvende virkning på bronkieslimhinden, som gør det lettere at inhalere røgen. Mentol har unikke kølende egenskaber, der hjælper med at maskere hårdheden og følelsen af irritation af tobak. Tilsætning af mentol betyder derfor, at mange unge oftest starter med at ryge cigaretter med mentol, da det maskerer smagen af tobak. Derfor anbefaler WHO et forbud mod tilsætning af smagsstoffer herunder mentol i tobaksvarer. Smagsstoffer generelt har i undersøgelser9 vist, at de særligt kan tiltrække unge personer således, at de bliver afhængige af nikotin. Dette er også begrundelsen for forbuddet mod tilsætningsstoffer, der giver røgen farve.

Forbud mod nikotin produkter, som er produkter med nikotin beregnet til at ryge eller oralt indtag og som ikke er godkendte lægemidler, e-cigaretter, nikotin- eller e-væsker

Forbud mod nikotin produkter er indsat for at imødekomme håndhævelsesproblemerne ved et forbud mod snus. Der kommer stadig flere tobaks/nikotinprodukter på markedet. Herunder er det nyeste såkaldte nikotinposer, som kan forveksles med snus, men som dog ikke indeholder tobak. Nikotinposerne indeholder dog mange andre stoffer sammenblandet med nikotin og oftest aromastoffer. Produktet indeholder under alle omstændigheder nikotin, hvilket er stærkt afhængighedsskabende og sundhedsskadeligt for børn og unges udvikling i blandet andet hjernen.

Forbud mod at unge under 18 år forestår salg af tobaksvarer

Med forslaget vil det ikke længere være tilladt for personer under 18 år at sælge tobaksvarer. Tobak er ikke en almindelige dagligvare og er forbundet med flere livsstilssygdomme. Bestemmelsen beskytter børn og unge mod håndtering og eksponering af tobaksvarer.

Forbud mod salg af cigaretter i mindre pakker end 20 stk.

Gældende ret regulerer et forbud mod salg af cigaretter stykvis. Det er oftest børn og unge, som køber stykvise cigaretter, fordi de er billigere. Dette forbud udvides med nærværende forslag, idet det fremover kun bliver lovligt at sælge cigaretter i pakker med minimum 20 stk. og derover. Dette er efter anbefalinger fra Rammekonventionen for at beskytte børn og unge. Det er allerede forbudt i flere lande at sælge pakker med 10 stk. cigaretter.

Tidligere tiltag fastholdes

Det nye forslag fastholder tidligere tiltag mod rygning med røgfrie miljøer, forbud mod salg af tobaksvarer til unge under 18 år, reklameforbud mod tobaksvarer og tydelig mærkning af tobaksvarer om farerne ved anvendelsen af tobaksprodukter.

I forhold til de øvrige nordiske lande topper Grønland med langt de fleste daglige rygere. I befolkningsundersøgelsen fra 2018 viste det sig, at 52 procent af alle over 15 år dagligt ryger. Til sammenligning ryger 15 procent af mændene og 11 procent af kvinderne i Danmark.

Formålet med lovforslaget er at inkorporere “langsigtede strukturelle, forbyggende tiltag, målrettet børn og unge”, hedder det.

- Forslagets primære målgruppe er børn og unge. Tidlig rygedebut øger risikoen for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som hjertekarsygdomme, respiratoriske lidelser, og en række kræftformer og fører desuden til en øget nikotinafhængighed, der vanskeliggør rygestop. Derfor har tidlig rygedebut også afgørende betydning for rygeadfærd i voksenlivet, bliver det pointeret, og hvor det bliver tilføjet:

Sammenhæng med alkohol og narkotika

- Størstedelen af personer, der ryger eller tidligere har røget, begyndte at ryge regelmæssigt, inden de fyldte 18 år . Forskning har vist, at tobak er specielt sundhedsskadeligt for børn og unge, idet de biologisk ikke er fuldt udviklede endnu. Rygning blandt børn og unge har ligeledes en tæt sammenhæng med andre typer af sundhedsskadelig adfærd. I flere undersøgelser af unges livsstil og dagligdag ses der en sammenhæng mellem brugen af nikotin- og tobak og forbruget af alkohol og narkotika.

Høringsfristen er fastsat til den 29. maj.

Powered by Labrador CMS