SOCIALE YDELSER

Mere end halveret på 10 år

Nye tal fra Grønlands Statistik viser, at langt de fleste, i den arbejdsdygtige alder, er i arbejde og dermed selvforsørgende.

Fra 7.887 i 2014 til 3.022 i 2023. Så meget er antal borgere, der har søgt om og fået offentlig hjælp gået ned i antal. Sammen tendens viser sig for borgere der modtager arbejdsmarkedsydelse ved ledighed, hjemsendelse og sygdom.

I 2023 modtog 3.022 personer offentlig hjælp, 1.821 personer modtog arbejdsmarkedsydelser og 719 personer modtog dagpenge ved barsel, det viser Grønlands Statistiks nye tal for modtagere af midlertidigt indkomsterstattende ydelser fra det offentlige og de udbetalte beløb.

Opgørelsen fra Grønlands Statistik viser at borgere der har behov for midlertidig offentlig forsørgelse er mere end halveret fra 2014 til 2023.

Fra lidt over 162 millioner kroner til lidt under 49 millioner kroner

Det forhold, at borgere med behov for midlertidig indkomsterstattende ydelser er mere end halveret igennem de sidste 10 år, viser sig også som en gevinst for det grønlandske samfund. 

Det offentlige måtte i 2014 yde lidt over 162 millioner kroner i offentlig hjælp, men i 2023 var beløbet lidt under 48 millioner kroner.

Set i forhold til arbejdsløshedsstatistikken i landet også er historisk lav, så må det betyde, at samfundet står i en win-win-situation; mindre udgifter til offentlig hjælp - større skatteindtægter til det offentlige.

Covid-19 ses på statistikken

For arbejdsmarkedsydelse er der tale om et fald på 40 procent i forhold til 2022. Faldet skyldes en kraftig stigning i udbetaling af arbejdsmarkedsydelse under sygdom i første halvdel af 2022, hvor mange var ramt af Corona. 

Blandt andet derfor faldt antallet af modtagere af arbejdsmarkedsydelse under sygdom med 1.146 personer fra 2022 til 2023.

Dagpenge ved barsel m.v. har ligget nogenlunde konstant, men de seneste tal viser også at det i 2023 har været på sit laveste igennem de sidste 10 år.

Powered by Labrador CMS