Nu skal der rettes op på alderspensionen

Inatsisartut skal i dag førstebehandle en lovændring, der fjerner en utilsigtet konsekvens af den nye lov om alderspension. Et IA-beslutningsforslag om alderspension falder ikke umiddelbart i god jord hos Naalakkersuisut.

Alderspensionen er på dagsordenen i Inatsisartut i dag.

Alderspensionen bliver genstand for flere debatter i Inatsisartut i dag. 

Naalakkersuisut har fremsat et ændringsforslag, som skal rette op på nogle uheldigheder i den lov om alderspension, der blev vedtaget på Efterårssamlingen i 2023.

- Desværre havde forslaget den utilsigtede konsekvens, at en gruppe alderspensionister overgik fra et særligt enlige-tillæg til det lavere partnertillæg. Dette var ikke hensigten med forslaget. Naalakkersuisut ønsker ikke, at alderspensionisterne skal have mindre i pension, oplyser naalakkersuisoq Jess Svane i sit forelæggelsesnotat.

Formålet med lovændringen er at sikre, at de laveste indkomstgrupper fortsat modtager forhøjet pension, som det var tilfældet sidste år, samtidig med at reglerne bliver mere simple.

IA-forslag vil øge ulighed

IA-medlemmet Mariane Paviasen har fremsat et beslutningsforslag, hvor det centrale er, at “der ikke længere skal ske en reduktion eller bortfald af alderspensionen som følge af indkomststørrelsen”.

Forslaget modtages ikke med åbne arme af Jess Svane, der påpeger nogle uheldige konsekvenser.

- De nugældende regler er med til at sikre ligheden i vores samfund. Ved at fjerne modregningen for de højeste indkomstgrupper, vil uligheden stige betydeligt. De rigeste grupper i samfundet vil blive rigere. Dette var også tilfældet, da vi afskaffede den gensidige forsørgerpligt på Inatsisartuts efterårssamling 2023. Naalakkersuisut ønsker som udgangspunkt ikke et samfund med stigende ulighed, og forslaget vil øge uligheden yderligere, mener Jess Svane, der pointerer, at det er vigtigt at få afdækket de økonomiske konsekvenser i forslaget.

Det er baggrunden for, at Jess Svane på vegne af Naalakkersuisut kommer med et ændringsforslag, hvor det centrale er, at Naalakkersuisut pålægges at beregne konsekvenserne ved forslaget om at fjerne indkomstgænserne for alderspensionister”.

Jess Svane oplyser, at det er hensigten at præsentere beregningerne for Inatsisartut senest på Efterårssamlingen i år.

Powered by Labrador CMS