MEDARBEJDERGRUPPEN SENDER BEKYMRINGSBREV

Nyhedschefs ledelsesstil skaber frygt og utryghed på KNR

- På baggrund af alt dette vil vi gerne appellere til, at bestyrelse og direktion genovervejer den nuværende ledelse, skriver medarbejdergruppe i brevet.

Det er efterhånden langt fra nyt, at der er problemer i huset hos Kalaallit Nunaata Radioa (KNR). Nu har en samlet medarbejdergruppe i nyhedsafdelingen i Nuuk i fællesskab formuleret et bekymringsbrev, der er sendt til direktør Annga Lynge.

Sermitsiaq er kommet i besiddelse af brevet, hvor omdrejningspunktet er nyhedschef Anita Cramer Corpas, der tiltrådte 2. april i år. Nyhedsafdelingen oplever en mærkbar uro, som de altså nu vælger at gøre opmærksom på, da ”deres grænse er nået”.

ABONNENTER

Denne artikel er fra en af Mediehusets aviser. 

Historier som denne kræver abonnement.

God læselyst, og god fornøjelse.

Det er efterhånden langt fra nyt, at der er problemer i huset hos Kalaallit Nunaata Radioa (KNR). Nu har en samlet medarbejdergruppe i nyhedsafdelingen i Nuuk i fællesskab formuleret et bekymringsbrev, der er sendt til direktør Annga Lynge.

Sermitsiaq er kommet i besiddelse af brevet, hvor omdrejningspunktet er nyhedschef Anita Cramer Corpas, der tiltrådte 2. april i år. Nyhedsafdelingen oplever en mærkbar uro, som de altså nu vælger at gøre opmærksom på, da ”deres grænse er nået”.

- Alt i alt oplever vi lige nu at være en nyhedsafdeling, som står mere splittet end nogensinde før, efter den nye nyhedschefs tiltræden. Og det bekymrer os. På baggrund af alt dette vil vi gerne appellere til, at bestyrelse og direktion genovervejer den nuværende ledelse i nyhedsafdelingen.

- Der er ikke noget, vi hellere vil end at løbe i samme retning og sørge for den bedste, kritiske og grundigste nyhedsdækning i Grønland, men vi har brug for en chef, der skaber overblik og ro frem for kaos og usikkerhed, står der i brevet.

Gør grin med sprog og normer

I brevet bliver der opridset en lang række kritikpunkter af nyhedschefen, som ifølge medarbejdergruppen hurtigt skred til handling for at gennemføre forandringer. Nyhedsafdelingen oplever dog en nyhedschef, der har meget lidt forståelse og indsigt i de daglige opgaver og de tekniske systemer, "som vi arbejder i, og ikke mindst for det land og den kultur, som hun arbejder og bor i".

- Vi oplever en mangel på respekt for, at hun er ansat i Grønland og ikke i Danmark, og finder det decideret ubehøvlet (og ubehageligt), at hun tillader sig at gøre grin med grønlandske navne, ord og kulturelle normer og skikke, står der i brevet.

Desuden bliver fortrolige og personlige samtaler ofte vendt i fælleskontoret, og nyhedschefen kommer med bemærkninger, der "er ment for sjov", men som af medarbejdergruppen opfattes som respektløse og nedsættende. Det har medført, at medarbejdergruppen er bange for at udtrykke deres holdninger.

- Desuden er flere utrygge ved at være ærlige overfor nyhedschefen, da vi har oplevet voldsomme reaktioner, når vi forsøger at fortælle hende om vores virkelighed. En virkelighed vi ikke synes, hun forholder sig til, men derimod fejer vores bekymringer væk. En større gruppe er decideret bange for at give udtryk for deres holdninger.

Tre redaktører har opsagt

Sermitsiaq har tidligere afdækket, hvordan en lang række medarbejdere det seneste år har opsagt deres stilling i KNR, og dette gælder i alle afdelinger i mediehuset.

Ifølge Sermitsiaqs oplysninger har to danske journalister i nyhedsafdelingen opsagt deres stilling bare i denne uge.

Siden april har tre redaktører sagt deres stillinger op. Det kommer nu frem, at to ud af tre har angivet den nye nyhedschef som begrundelse for deres opsigelse. Redaktørgruppen er mildest talt splittet i atomer, understreger forfatterne af bekymringsbrevet.

- Når vi forsøger at bringe opmærksomhed på det, oplever vi ikke en lydhørhed. Vi oplever også en konfliktoptrapning - især i mødet med redaktørerne, står der i brevet.

En af de store udfordringer i nyhedsafdelingen på KNR har været at tiltrække grønlandsksprogede journalister, men Anita Cramer Corpas har siden sin tiltrædelse ansat to. Det glæder nyhedsafdelingen, men medarbejdergruppen stiller spørgsmål ved processen, fordi de relevante redaktører ikke er blevet tilstrækkeligt inddraget under ansættelserne.

- Dertil kommer, at der har været nogle kontroverser i forhold til ansættelserne, som ikke er blevet taget ordentligt hånd om. Vi har forsøgt af flere omgang at gøre opmærksom på realiteterne, men vi bliver mødt med en uforstående attitude, står der i brevet.

Glæden er forsvundet

Medarbejderne i nyhedsafdelingen sendte tilbage i november også et bekymringsbrev, som de fornemmer, at Anita Cramer Corpas har læst. Dog har afdelingen ikke oplevet en vilje til at gå i dialog med medarbejderne om, hvorvidt det stadig er de samme problematikker, som gør sig gældende. I stedet har ”hun splittet noget ad, der faktisk var rigtig godt”, står der i brevet.

- Fysisk er Qanorooq-redaktørerne blevet flyttet længere væk fra Qanorooq-journalisterne og -teknikerne, stemningen er trykket og afstanden til hinanden føles længere, end vi før har oplevet.

Beslutninger bliver gennemtrumfet uden input fra resten af nyhedsafdelingen, og de føler sig som "statister i vores egen afdeling".

- Generelt var vi før nyhedschefens tiltræden også bekymrede, men vi var glade for at møde på arbejde. Den glæde er forsvundet, fordi der hersker en usikkerhed og kaotisk stemning i stedet for en ro, stabilitet og overblik, som vi håbede, en ny nyhedschef ville bringe med sig.

Forholder sig ikke til personalesager

KNR's direktør Annga Lynge er i øjeblikket på ferie, men i et skriftligt svar bekræfter hun at have modtaget bekymringsskrivelsen fra nyhedsafdelingen. Hun har efter modtagelsen holdt møde med nyhedsafdelingens ansatte. Annga Lynge skriver, at hun har forsøgt at tage hensyn til parternes udmeldinger for at sikre "god sagsbehandlingsskik". 

- I min opfølgning tager jeg hensyn til begge parters perspektiver på sagen, og det resulterer i, at KNR vil bruge en ekstern konsulent, som skal facilitere en dialog mellem parterne for at opnå en ligeværdig og tryg dialog om afdelingens bekymringer og udfordringer, skriver Annga Lynge. 

Sermitsiaq har også kontaktet KNRs bestyrelse, som oplyser, at de ikke involverer sig i den daglige drift eller ledelse. Bestyrelsen forholder sig derfor ikke til personalesager, oplyser fungerende bestyrelsesformand Miki Jensen. 

- KNR har på forskellig vis i en lang periode været under stort pres, hvilket har påvirket både medarbejdere, ledelsen og bestyrelsen. Det afspejles i de mange overskrifter i medierne, og desværre har vi mistet dygtige kapaciteter undervejs, siger Miki Jensen.

Anita Cramer Corpas er blevet forelagt denne artikel. Hun henviser til direktør Annga Lynge for yderligere kommentarer.

Strategi udskudt

På det seneste fysiske møde i midten af juni indkaldte bestyrelsen alle medarbejdere i KNR til et fællesmøde. Her blev det oplyst, at lanceringen af strategien for 2023-2026 bliver udskudt, fortæller Miki Jensen. I stedet er det besluttet at igangsætte initiativer, der på kort sigt skal få KNR tilbage på stabil drift.

Der skal blandt andet igangsættes en organisationsanalyse med fokus på det psykiske arbejdsmiljø med tilhørende handlingsplaner. Den interne kommunikation skal styrkes, og der skal findes et ledelsesgrundlag, der beskriver "værdierne for god ledelse, der skal efterleves i praksis”.

- På trods af udfordringer står KNR fagligt stærkt og producerer unikt indhold på vores sprog, og som sikrer sammenhængskraft i samfundet. Selvom de negative overskrifter har domineret, har bestyrelsesarbejdet ikke stået stille, afslutter Miki Jensen.

Sermitsiaq er bekendt med, at der er indkaldt til fagligt møde i KNR i dag, fredag.

Abonnementer

Er du allerede abonnent? Log ind

Sermitsiaq.gl - web artikler

 • Adgang til alle artikler på Sermitsiaq.gl
 • Pr. måned kr. 59.00
 • Pr. år kr. 650.00
Vælg

Sermitsiaq - E-avis

 • Adgang til Sermitsiaq e-avis som udkommer hver fredag
 • Adgang til alle artikler på Sermitsiaq.gl
 • Pris pr. måned kr. 191
 • Pris pr. år kr. 1.677
Vælg

AG - Atuagagdliutit E-avis

 • Adgang til AG - Atuagagdliutit e-avis som udkommer hver onsdag
 • Adgang til alle artikler på Sermitsiaq.gl
 • Pris pr. måned kr. 191
 • Pris pr. år kr. 1.677
Vælg

Sermitsiaq.AG+

 • Adgang til AG - Atuagagdliutit e-avis som udkommer hver onsdag
 • Adgang til Sermitsiaq e-avis som udkommer hver fredag
 • Adgang til alle artikler på Sermitsiaq.gl
 • Adgang til Arnanut e-magasin
 • Adgang til Nutserisoq.gl
 • Ved interesse send en mail til abonnement@sermitsiaq.gl
Vælg

Kære Læser, Velkommen til Sermitsiaq.gl – din kilde til nyheder og kritisk journalistik fra Grønland. For at kunne fortsætte vores vigtige arbejde med at fremme den frie presse og levere dybdegående, kritisk journalistik, har vi indført betaling for udvalgte artikler. Dette tiltag hjælper os med at sikre kvaliteten af vores indhold og støtte vores dygtige journalister i deres arbejde med at bringe de vigtigste historier frem i lyset. Du kan få adgang til betalingsartiklerne fra kun kr. 59,- pr. måned. Det er nemt og enkelt at købe adgang – klik nedenfor for at komme i gang og få fuld adgang til vores eksklusive indhold. Tak for din forståelse og støtte. Dit bidrag hjælper os med at fortsætte vores mission om at levere uafhængig og kritisk journalistik til Grønland.

Powered by Labrador CMS