LOVFORSLAG PÅ VEJ

Pårørende til handicappede skal have bedre vilkår

Forholdene for personer med handicap og deres pårørende skal forbedres, oplyser Naalakkersuisut, der på efterårssamlingen vil fremlægge et nyt lovforslag om støtte til personer med handicap, der har særlige udfordringer og ønsker mere hjælp og støtte.

Aqqaluaq B. Egede oplyser, at et nyt lovforslag vil sikre, at nærtstående til handicappede kan ansættes til at passe den handicappede.

Naalakkersuisut oplyser, at man har taget ønsket om bedre aflastningsmuligheder og pasning af nærtstående med fokus på den økonomiske støtte til efterretning.

Det kommende lovforslag vil give mulighed for, at en pårørende med tilknytning til arbejdsmarkedet kan ansættes af kommunen til at passe nærtstående med handicap i eget hjem.

- Naalakkersuisut anser pårørende som en vigtig og værdifuld ressource i forhold til at støtte deres slægtning med et handicap. Derfor skal vi naturligvis også støtte op omkring de pårørende, lyder det i et svarnotat, som Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke Aqqaluaq B. Egede har udformet i forbindelse med et beslutningsforslag, som Anna Wangenheim fra Demokraatit har indsendt til Inatsisartut.

Ønsker forslag forkastet

Anna Wangenheim havde “forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at indføre lovhjemmel til, at en forælder/værge til et hjemmeboende barn med en eller flere funktionsnedsættelser kan få lønkompensation, hvis vedkommende som følge af barnets funktionsnedsættelse arbejder på nedsat tid. Dette uanset alderen på det hjemmeboende barn”.

I svarnotatet og med oplysningerne om et kommende lovforslag, så er det Naalakkersuisuts holdning, at forslaget skal forkastes, når den kommer i landstingssalen, hvor den skal førstebehandles 2. maj.

Powered by Labrador CMS