Politiet: Slut med at udstede internationale kørekort

Grønlands Politi har igennem en årrække udstedt internationale kørekort, selv om der ikke findes regler for disse kørekort i den grønlandske færdselslovgivning. Politiet er derfor stoppet med den praksis.

Et grønlandsk kørekort vil næppe kunne blive sidestillet med et EU-kørekort, selv om køreuddannelsen ændres, oplyser Færdselsstyrelsen

Grønlands Politi oplyser i en kortfattet besked på Facebook, at man er stoppet med at udstede internationale kørekort. 

Et internationalt kørekort er nødvendigt, hvis man ønsker at køre bil uden for EU-landene, Schweiz og de tre EØS-lande (Island, Norge og Liechtenstein), men Grønlands Politi har været i dialog med Færdselsstyrelsen om reglerne, og det viser sig, at der ikke findes regler om internationale kørekort i den grønlandske færdselslovgivning.

Nyheden kommer kort efter et svar fra transportministeren i Danmark, der viser, at grønlandske bilister ikke skal forvente, at det grønlandske kørekort kan blive sidestillet med et EU-kørekort, så grønlandske borger kan opnå samme rettigheder som øvrige danske statsborgere.

- Da Grønland ikke er et EU- eller EØS-land, bliver Grønland blandt andet i henhold til EU’s kørekortdirektiv betragtet som et tredjeland. EU’s medlemslande er derfor ikke er forpligtede til at anerkende grønlandske kørekort. Da Grønland ikke er omfattet af EU og dermed af EU's kørekortdirektiv, kan grønlandske kørekort heller ikke umiddelbart sidestilles med EU-kørekort, oplyser transportminister Thomas Danielsen i et svar til IA-folketingsmedlem Aaja Chemnitz.

EU-standard

I svaret bliver det oplyst, at de grønlandske myndigheder kan vælge at indføre krav, som tager udgangspunkt i EU’s kørekortdirektiv herunder krav til køreuddannelsen. Men at indføre EU-lignende standarder vil dog ikke i sig selv medføre en bredere anerkendelse af grønlandske kørekort.

- Det vil således være op til det enkelte EU-medlemsland at beslutte, hvorvidt der skal ske anerkendelse af grønlandske kørekort, samt hvilke regler der skal gælde i forhold til eventuel ombytning af grønlandsk kørekort til et EU-kørekort, oplyser transportministeren i sit svar, der er dateret 3. maj, og hvor det tilføjes:

- Ved beslutning om anerkendelse af et tredjelandskørekort vil det typisk være et krav fra de enkelte EU-lande, at den trafikale situation og vejnettet i det pågældende tredjeland er sammenlignelig med den trafikale situation og vejnettet i medlemsstaterne i EU. Det er efter Transportministeriets vurdering usandsynligt, at den trafikale situation og vejnettet i Grønland vil blive anset for sammenlignelig.

Krav om lektioner

Det oplyses også, at borgere med bopæl i Danmark og indehaver af et grønlandsk kørekort kan få sidestillet sit kørekort med det danske, hvis man gennemfører to lektioner af minimum 45 minutters varighed i by-, landevejs- og motorvejskørsel hos en dansk kørelærer.

- Borgere, der har bopæl i Danmark og er indehavere af et grønlandsk kørekort kan endvidere få ombyttet deres grønlandske kørekort til et dansk kørekort med en påtegningskode, såfremt de består en kontrollerende køreprøve. Dermed kan man med kørekortet frit køre i EU eksempelvis som turist.

Færdselsstyrelsen

I et tidligere svar til IA-politikeren oplyser Færdselsstyrelsen følgende:

- Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at indførsel af EU-standarder for udstedelse af kørekort i Grønland vil have flere negative end positive konsekvenser, da det vil medføre en langt større bureaukratisering af kørekortområdet, som vil stille de grønlandske borgere ringere, da ændrede krav og standarder ikke nødvendigvis vil medføre en bredere anvendelse af det grønlandske kørekort, ligesom det ikke kan garanteres, at det vil hjælpe indehavere af grønlandske kørekort, hvis deres kørekort skal ombyttes i andre EU-lande.

Powered by Labrador CMS