Qeqqata Kommunia mangler 44 pædagoger

Qeqqata Kommunia står over for en udfordring med mangel på personale i daginstitutionerne i Sisimiut og Maniitsoq. Aktuelt mangler kommunen i alt 77 ansatte, heraf 44 uddannede pædagoger. For at finde løsninger til udfordringen og sikre børnenes sikkerhed og udvikling har kommunen udarbejdet en handleplan, som vil blive behandlet i kommunalbestyrelsen torsdag.

Børnene leger udenfor børnehaven, men bag den idylliske situation lurer et problem. 

Kommunen står nemlig over for en akut mangel på pædagoger og andet personale, hvilket tvinger kommunalbestyrelsen til at tage skridt for at sikre børnenes og ansattes sikkerhed.

Flere børnehaver og vuggestuer i byer og bygder i Qeqqata Kommunia har ingen pædagoger. Tallene i Qeqqata Kommunia viser, at daginstitutionerne i Sisimiut og Maniitsoq mangler i dag i alt 77 ansatte, og det spænder fra uddannede pædagoger til hjælpere og rengøringspersonale i Qeqqata Kommunia.

Tallet viser også, at der i alt mangler 44 pædagoger i hele kommunen.

For at imødekomme personalemanglen foreslår kommunen en række tiltag, herunder øget kontakt mellem institutionerne og oprettelse af en vikargruppe. Hvis alt andet fejler, må børnene hjemsendes i samarbejde med forældrene. 

Ændringer i normeringer

Kommunens forslag til nye plan indebærer også ændringer i normeringen for at tilpasse sig den nuværende udfordring. Normalt kan tre ansatte passe op til 12 spædbørn eller 20 større børn per stue, men disse tal vil blive justeret til to ansatte til at passe 10 spædbørn eller 14 større børn per stue.

Forslag til handleplan vedrørende mangel på ansatte i daginstitutionerne i Sisimiut og Maniitsoq vil blive behandlet i kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia i dag torsdag.

Powered by Labrador CMS