Talsmænd protesterer imod Naalakkersuisuts afvisning af forslag

Handicaptalsmanden og børnetalsmanden raser imod Naalakkersuisut i forbindelse med forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at indføre lovhjemmel til, at en forælder/værge til et hjemmeboende barn med en eller flere funktionsnedsættelser kan få lønkompensation, hvis vedkommende som følge af barnets funktionsnedsættelse arbejder på nedsat tid, fremsat af Anna Wangenheim (D).

Forældre og værger til børn med funktionsnedsættelse bruger tid på børnenes ve og vel og nogle må vælge arbejde fra. Men der er ingen sikkerhed for indkomst. Medlem af Inatsisartut, Anna Wangenheim (D) foreslår at der fremover skal være mere økonomisk sikkerhed for denne gruppe. Naalakkersuisut indstiller til forkastelse af forslaget, hvilket har fået handicaptalsmanden og børnetalsmanden på barrikaderne. (Børnene på billedet har intet med sagen at gøre.)

Anna Wangenheim vil igennem sit forslag have sikret, at forældre til et barn med funktionsnedsættelse fremover kan få  lønkompensation, hvis vedkommende som følge af barnets funktionsnedsættelse arbejder på nedsat tid. Dette uanset alderen på det hjemmeboende barn.

Hun henviser til, at forældre i mange tilfælde bruger al deres energi på at tage sig af barnet, og på at sikre ordentlige forhold for deres barn for eksempel i forhold til skolegang. Det kan meget let have den konsekvens, at det er rigtig svært at passe et fuldtidsarbejde. Disse forældre bør hjælpes og støttes i højere grad end i dag, lyder det fra politikeren.

Naalakkersuisut indstiller til forkastelse

Naalakkersuisut indstiller dog umiddelbart til, at forslaget forkastes med henvisning til, at der arbejdes på et nyt lovforslag til efterårssamlingen:

- Naalakkersuisut er opmærksom på, at mange pårørende til personer med handicap har særlige udfordringer og ønsker mere hjælp og støtte. Blandt andet har der været fremsat ønske om bedre aflastningsmuligheder. 

- Naalakkersuisut har taget ønsket om bedre aflastningsmuligheder og pasning af nærtstående med fokus på den økonomiske støtte til efterretning. Naalakkersuisut forbereder et nyt lovforslag om støtte til personer med handicap til fremsættelse til Inatsisartuts efterårssamling 2024, som vil indeholde flere forbedringer af forholdene for personer med handicap og deres pårørende.

Handicaptalsmanden og børnetalsmanden raser

Det forhold, at Naalakkersuisut er kommet med indstilling til forkastelse af forslaget har fået handicaptalmanden og børnetalsmanden op på barrikaderne. De mener, at Naalakkersuisut slet ikke forholder sig til problemets kerne i deres afvisning:

- Børn og unge med funktionsnedsættelser og deres forældre er en af de grupper i Grønland, som er allermest svigtede på deres menneskerettigheder. Forældre til børn med funktionsnedsættelser står over for store udfordringer både i arbejdslivet og som omsorgspersoner, men ofte også i endeløse kampe for at få opfyldt selv basale rettigheder. 

- Tilioq og MIO ser det fremsatte beslutningsforslag som afgørende for at skabe mere ligestilling og inklusion i samfundet og giver derfor deres fulde støtte til forslaget. 

- Tilioq og MIO ser ikke, at det kommende lovforslag, som Naalakkersuisut henviser til, kan give pårørende med tilknytning til arbejdsmarkedet den samme støtte. Det er en meget tidsbegrænset og usikker mulighed for ansættelse af kommunen til at passe nærtstående med handicap i eget hjem, og kan derfor på ingen måde sammenlignes med nærværende forslag.

Forslaget er under førstebehandling torsdag den 2. maj. 

Powered by Labrador CMS