Visit Greenland viser ansigt ude i verden

Visit Greenland fornemste opgave er at fremme turismen her i landet og i løbet af 2023 gennemførte organisationen adskillige initiativer såvel nationalt som internationalt.

OBS: Årsresultat for 2022 rettet fra underskud til overskud. Redaktionen beklager fejlen.

2023 har været et travlt år for Visit Greenland, hvor man tilbage i foråret gennemførte Towards Better Tourism-konference med mere end 100 deltagere fra hele landet, hvor fælles budskaber fra branchen skulle formuleres. 

- De primære budskaber omhandlede nødvendigheden af bæredygtig turisme, lokal forankring, respekt for Grønlands kultur, behovet for kompetencer og arbejdskraft, samt betydningen af en koordineret styring og udvikling af infrastruktur. Disse budskaber blev integreret i Naalakkersuisuts overgangsstrategi for turismen 2023-2024 og vil fortsat guide fremtidige initiativer, oplyses det i ledelsesberetningen fra årsrapporten.

De mange aktiviteter

Den udførlige ledelsesberetning opridser de mange aktiviteter, som Visit Greenland har deltaget i det forgangne år:

  • Har deltaget i 11 internationale rejsemesser, hvor vigtige samarbejdsaftaler med internationale agenter og partnere indgåes.
  • Deltog i seminar om turisme i Kina, hvilket var arrangeret af Naalakkersuisut
  • Mere end 70 pressefolk har besøgt Grønland, sponsoreret af bl.a. Visit Greenland, med det formål, at medierne kan markedsføre Grønland som turismedestination. Der var journalister fra blandt andet Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien, Island, Frankrig, Tyskland, USA, Italien, Holland, Schweiz, Polen og Belgien. De vigtigste temaer for presseturene var vinteraktiviteter, nordlys, polarmørke, indlandsis, gletsjere, isbjerge, mad og gastronomi, flora og urter, kultur, fluefiskeri, vandreture, fåreavl, rejsebøger, kajakroning, klimaforandringer, arkitektur, kunst og dyreliv.
  • I forbindelse med rejsemessen Vestnorden, arrangerede Air Greenland og Visit Greenland en agentrejse for 10 internationale agenter. Disse agenter repræsenterede USA, Tyskland, Holland, Frankrig, Kina, Sverige, Australien, Schweiz og Brasilien. På fem dage blev der fokuseret på attraktioner og oplevelser i Disko Bugt-området. 
  • Det blev i 2023 også tid til at lave fem omfattende markedsanalyser som dækker Skandinavien, Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Nordamerika blev lanceret af Visit Greenland i 2023. Resultaterne blev sammenfattet i en rapport og suppleret med en række formidlingsvideoer til erhvervet. Formålet var at give turismeerhvervet de bedste forudsætninger for forretningsudvikling og at klæde internationale agenter på, i forhold til udviklings- og salgspotentialet for Grønland som destination. 
  • Mapping af krydstogtsturismen, en undersøgelse af befolkningens holdning til turismen, hvor 2000 borgere deltog, er andre initiativer fra turismeorganisationen.

Kontor lukket

Den 1. marts lukkede man kontoret i København i forbindelse med en ny organisationsstruktur. Normeringen er 13 fuldtidsmedarbejdere.

I 2023 fik Visit Greenland i forhold til servicekontrakten med Selvstyret 17,3 millioner kroner, hvoraf en halv million kroner er øremærket Grønlands medlemskab af North Atlantic Tourism Association og 1,6 millioner kroner til oplevelseserhverv og kunsthåndværk i bygder- og yderdistrikter.

Årsresultatet blev et overskud på 370.000 kroner mod et overskud året før på 949.000 kroner. Det pointeres i ledelsesberetningen, at formålet ikke er at genere overskud, “men at udmønte den tildelte bevilling mest effektivt”. På den baggrund anser bestyrelsen resultatet som tilfredsstillende. 

Fokus i 2024

I indeværende år har Visit Greenland et stort fokus på at udvikle en  sektorplan for turisme, der strækker sig fra 2025 til 2035. Planen udarbejdes i tæt samarbejde med turismeindustrien, Grønlands befolkning og Naalakkersuisut. 

- Målet er at skabe en strategi, der fremmer vækst og innovation samt integrerer principperne om ansvarlig turisme, miljøbeskyttelse og respekt for kulturen, lyder det.

- Et andet centralt fokus i 2024 vil være udviklingen af et nationalt certificeringsprogram, der sigter mod at hæve kvalitets- og sikkerhedsstandarderne i turismeindustrien. Dette program vil ikke kun forbedre oplevelsen for besøgende, men også styrke tilliden til Grønland som en destination af høj kvalitet, fremgår det af beretningen.

Powered by Labrador CMS