WHO-aftale skal forbedre sundhed og trivsel

Naalakkersuisut har indgået en samarbejdserklæring med WHO Europa. Erklæringen har fokus på en række områder, der anses som centrale for at forbedre folkesundheden.

Dr. Hans Henri P. Kluge, WHO's regionsdirektør for Europa, og naalakkersuisoq Agathe Fontain ved underskrivelsesceremonien i København
Dr. Hans Henri P. Kluge, WHO's regionsdirektør for Europa, og naalakkersuisoq Agathe Fontain ved underskrivelsesceremonien i København

En samarbejdserklæring med Verdenssundhedsorganisationen WHO skal være med til at styrke sundhed og trivsel i Grønland.

Erklæringen er blevet underskrevet på WHO Europas kontor i København, og der er tale om en femårig aftale, der skitserer 10 prioriterede områder for samarbejde og udveksling inden for sundhedsområdet.

Det oplyser Naalakkersuisut og WHO Europa i en fælles pressemeddelelse.

Naalakkersuisoq for sundhed, Agathe Fontain (IA), udtaler, at hun er meget glad for aftalen:

- For at lykkes med vores mål for fremtiden, har vi brug for en stærk befolkning i et sundt samfund, og vi er glade for at kunne regne WHO som en allieret i denne bestræbelse. 

- WHO kan med sine internationale sundhedsnetværk samt førende sundhedseksperter tilbyde os vigtig inspiration og læring, som vil komme borgerne til gavn, udtaler naalakkersuisoq.

Nøgleprioriteter

Naalakkersuisut skriver følgende om, hvilke områder der anses for at være nøgleprioriteter for forbedring af folkesundheden, og som Grønland og WHO Europa vil samarbejde inden for: 

  1. Alkoholkontrol og cannabis. Samarbejdet kan inkludere en bred vifte af aktiviteter, herunder støtte til at færdiggøre en ny alkoholpolitik – en aktivitet der allerede er godt i gang.
  2. Tobakskontrol. Samarbejdet kan omfatte en vurdering af tobakspolitikker og en gennemgang af tobakslovgivningen i Grønland med anbefalinger til, hvordan man kan reducere det høje antal af rygere, især blandt de unge.
  3. Strategisk HR i sundhed (HRH). Samarbejdet kan omfatte samarbejde om udvikling og implementering af politikker til styrkelse af rekruttering, ledelse, fastholdelse og tilbagevenden inden for sundhedspersonalet. Desuden kan det også involvere at finde muligheder baseret på telemedicin og andre digitale sundhedsløsninger.
  4. Selvmordsforebyggelse og mental sundhed. Samarbejdet kan omfatte pilotprojekter med innovative selvmordsforebyggende interventioner, der involverer kunst og kultur, træning af frontlinje-sundhedsarbejdere til at genkende tegn på depression og selvmordstanker, samt grønlandsk deltagelse i den paneuropæiske Mental Health Coalition etableret af WHO/Europa.
  5. Vaccination. Samarbejdet kan omfatte oprettelse af fokuspunkter for vaccination i Grønland og WHO/Europa med regelmæssige opdateringer om fremskridt, samt at løse udfordringer der kan opstå ved manglende rutinemæssig vaccination.
  6. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRHR). Aktiviteter kan indebære samarbejde mellem eksperter fra WHO og Grønland for at sikre, at SRHR er integreret i nationale sundhedspolitikker og planer for styrkelse af universel sundhedsdækning, sundhedssystemer og behandling med mennesket i centrum.
  7. Tuberkulose. Samarbejdet kan omfatte en evaluering af den nuværende situation samt yde teknisk støtte til Grønland i udformningen af evidensbaserede og kontekstspecifikke TB-interventioner ved hjælp af de nyeste behandlingsmetoder, der har haft en betydelig effekt på reduktion af TB-byrden andre steder i WHO/Europa-regionen.
  8. Adfærdsmæssige og kulturelle indsigter (BCI). Enhver sundhedsintervention skal passe til Grønlands unikke kontekst og kultur. Samarbejde på dette område kan derfor omfatte deltagelse i WHO/Europas BCI-enheds arbejde og træning af udvalgte personer i det grønlandske sundhedssystem.
  9. Støtte til udvikling af sundhedssystemet. Samarbejdet kan omfatte peer-to-peer sparring med eksperter fra WHO og udvekslinger med kolleger, der arbejder i ministerierne i lande i den europæiske region, der også implementerer sundhedsreformer.
  10. Deltagelse i tekniske aktiviteter under Small Countries Initiative og Regions for Health Network. WHO/Europas Small Countries Initiative samler sundhedsledere fra 12 europæiske lande med 2 millioner eller færre indbyggere på både politisk og teknisk niveau. Regions for Health Network er et teknisk netværk, der samler subnationale sundhedsmyndigheder fra mere end 40 regioner. Givet Grønlands befolkningstal kan Small Countries Initiative og Regions for Health Network være nyttige fora, hvor man kan udveksle erfaringer og lære af god praksis i andre kontekster.
Powered by Labrador CMS